Zelené Vendolí – záchranná stanice volně žijících zvířat 4.43/5 (7)

Zelené Vendolí záchranná stanice a psí útulek

Záchranné stanice v ČR obecně Záchranou volně žijících zvířat se zabývají stanice pro handicapované živočichy, které jsou začleněny do Národní sítě záchranných stanic, koordinované Českým svazem ochránců přírody. Stanice pokrývají svou působností celé území ČR a ročně jimi projde víc jak deset tisíc potřebných živočichů. Nejčastěji jsou přijímána zvířata poraněná dopravou, popálená elektrickým proudem, poraněná nárazem na skleněnou plochu či postřelená. Asi 50 % se každoročně podaří vrátit zpět do přírody. O zbylá zvířata, která není možné vrátit zpět do přírody se záchranné stanice doživotně starají a poskytují jim azyl, bez…

Více info...